top of page

Naše ciele pre budúcnosť

Zodpovednosť za životné prostredie

Cardboard Boxes

Ekologickejšia výroba

Optimalizácia výrobného procesu

Okrem plnenia európskych smerníc na minimalizáciu dopadov na životné prostredie sa ZVT-Print snaží o ešte zelenšiu a ekologickejšiu výrobu.

V nasledujúcich rokoch sa zameriame na ekologickejšiu výrobu a dôraz na odstránenie viacerých potenciálne škodlivých chemikálií z nášho výrobného procesu.

  - odstupujeme od prekovovania otvorov na báze paládia  a nahrádzame ho priamym prekovením

  - z procesu zlátenia odstránime kyanid 

Na spomalenie, zníženie dopadu a možné zvrátenie globálnej environmentálnej krízy, je potrebný proaktívny prístup. Musíme konať hneď a musíme napraviť škody, ktoré priemysel spôsobuje na planéte. ZVT-Print preto bude venovať časť mesačného zisku na celosvetové úsilie o čistenie životného prostredia a pomoc pri revitalizácii lesov.

Large Tree

Proaktívny prístup

Globálny dosah

bottom of page